20 Haziran 2016 Pazartesi

ZOOTEKNİ BÖLÜMÜ / ANIMAL SCIENCE DEPARTMENT


ZOOTEKNİ BÖLÜMÜ / ANIMAL SCIENCE DEPARTMENT  ( at the bottom. . . . )

Bölümümüzün temel amacı öğrencilerimizi Zootekni ile ilgili mesleklere ve iş kollarına hazırlamak; Hayvancılıkta daha iyi daha yüksek verimli, ekonomik değeri yüksek hayvanlar elde etmek üzere genetik, ıslah, üreme, hayvan fizyolojisi, yemleme ve besleme ile ilgili bilgilerin uygulamaya aktarılmasını sağlamak; Hayvansal ürünlerin miktar ve kalitesini artırmak; üretiminde insanlar için daha sağlıklı ürünler elde etmek ve buna bağlı olarak gerekli bilim ve teknolojiyi ortaya koymaktır.  
Bu amaçla ;
1) Öğretim 2) araştırma ve 3) elde edilen bilgilerin çevreye ve ilgili paydaşlara aktarılması hizmetlerini yürütmektedir. 

Zootekni Bölümü 1992 yılında kurulmuş ve 1994 Eğitim-Öğretim yılında ilk kez öğrenci almıştır. Büyük bir hızla araştırma, uygulama ve üretim birimlerinin kurulması çalışmalarına başlanmıştır. İlk öğrenciler mezun olmadan yem analizleri, biyoteknolojik çalışmalar, karkas çalışmaları, yumurta kalite ölçümleri ve arıcılık konusunda araştırmaları destekleyecek bölüm laboratuvarları kurulmuş, süt sığırcılığı, yumurta tavukçuluğu, et tavukçuluğu, bıldırcın, beyaz ve siyah hindi, keçicilik, koyunculuk, arıcılık araştırma ve uygulama altyapılarını oluşturmuştur. Bunlardan bazılarını (süt sığırcılığı, yumurta ve et tavukçuluğu, bıldırcın, arıcılık) sürekli olarak yetiştirirken bazılarını da (beyaz ve siyah hindi, keçicilik, kuzu besiciliği, sığır besiciliği) sezonluk veya bir araştırma süresince elde tutup deneme sonunda satışı yapılmaktadır. Böylelikle hem öğrencilerimize çok çeşitli üretim yöntemleri bilgisi ve uygulaması sağlanmakta hem de işçilik, bakım, besleme maliyetleri minimumda tutularak araştırmaların ekonomikliği de göz önünde bulundurulmaktadır.

Yüksek lisans ve doktora programlarımızda lisansüstü öğrenim gören çok sayıda öğrencimiz gerek laboratuvarlarımızda gerekse araştırma ünitelerimizde tez çalışmalarını yürütebilmektedirler.

İş Olanakları
          Tarım ve Hayvancılık İşletmeleri
          Yem Fabrikaları
          Yem Katkıları Üretimi
          Tarım İl Müdürlükleri
          Tarımsal Araştırma Enstitüleri
          TİGEM (Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü) işletmeleri
          Damızlık İşletmeleri
          Damızlık Birlikleri
          Tarım Kredi Kooperatifleri
          İl Sağlık Müdürlükleri
          Gıda Kontrolörlüğü
          Mezbahaneler
          Tarım Danışmanlığı
          Tarımsal İlaç Satım Bayiliği
          Tarım Bakanlığı
          Tarım sigortaları firmaları
          Bankalar
          Kendi işletmesinde

Bölümümüz Çalışma Alanları
           Yemler ve Hayvan Besleme
           Kümes Hayvanları Besleme
           Ruminant Hayvan Besleme
           Biyometri
           Genetik
           Hayvan Yetiştirme
           Küçükbaş hayvan yetiştirme
           Büyükbaş hayvan yetiştirme
           Arı ve ipekböceği yetiştirme
           Kümes hayvanları YetiştirmeHAYVAN YETİŞTİRME VE ISLAHI ANABİLİM DALISığırcılık Ünitesinde 242 m2 kapalı alan ve 940 m2 açık alan (padoks) olmak üzere toplam 1182 m2 alana kurulmuştur. Sağımlar tamamen otomatik sağım makineleriyle yapılmakta ve sütler 15 ton kapasiteli süt soğutma tankında soğutularak satışa sunulmaktadır. Kapalı alan sağmal hayvanlar için 20 duraklı olup toplam 40 baş hayvan kapasitelidir. Halen bunun 40 sağmal hayvan  ve  toplam 80  başlık kapasiteye çıkarılması çalışmaları devam etmektedir. Sistemde ayrıca Doğum odası (14 m2) buzağı bölmesi (28 m2) ve malzeme odesı (14 m2) yer almaktadır.Sığırcılık ünitesinde 2 adet buzağı, 4 adet dişi dana, 5 adet erkek dana, 5 adet dişi düve, 12 adet sağmal inek ve 1 adet kurudaki boğa olmak üzere toplam 29  adet siyah-alaca hayvan bulunmaktadır. Sağmal  hayvanların  günlük süt ortalaması 28 kg’dır. Halen süt veriminin artırılmasına yönelik çalışmalar devam etmekte aynı zamanda gerek erkek ve gerekse dişi danalar üzerinde çeşitli besi denemeleri yürütülmektedir.


Özellikle  sığırcılık ünitesinin ihtiyacını karşılamak üzere sürekli olarak silaj yapılmakta ve silajın yapımı  ve silajlık yem  bitkisinin üretimi tamamen Araştırma ve Uygulama çiftliğimizde gerçekleştirilmektedir. 380 ton silaj kapasitesine sahip olan işletmemiz aynı zamanda kuru kaba yem ihtiyacını da kendi bünyesinde karşılamaktadır. Kuru kaba yem olarak gerek buğday ve arpa samanı ve gerekse daha kaliteli kaba yem olan  yonca, korunga ve yulaf gibi hayvansal yem  kaynakları  kullanılmaktadır.


 
İşletmemizde 2 X 242 m2  lik  toplam 484 m2’lik kaba ve  kesif yem depolama  ünitesi mevcuttur. Kaba yemler işletmemiz  bünyesinde balyalanmakta ve yem ihtiyacı tamamen karşılanabilmektedir. Fakat halihazırda kesif yem ihtiyacımızın bir kısmı dışarıdan satın alım şeklinde yapılmaktadır. Ancak işletmemizin genişletilmesi projesi kapsamında yem kırma ve karıştırma ünitesinin devreye girmesiyle birlikte yem ihtiyacının büyük bölümü işletmemizin kendi kaynaklarından sağlanır hale gelmiştir.

İşletmemizin KANATLI  hayvanlar seksiyonunda iki adet hindi kümesi,  bir adet broiler kümesi, bir  adet yumurtacı  tavuk kümesi, bir adet bıldırcın kümesi bir adet kuluçkahane ve bir adet kesimhane bulunmaktadır.
Hem beyaz hem de bronz hindilerin yetiştiriciliği  yapılan ünite, iki adet hindi civcivi büyütme kümesi (toplam 110 m2 ve 1000 adet kapasiteli) ve 2700 adet ergin hindi kapasiteli (455  m2) kapalı kümes alanına sahiptir.
Her iki hindi  grubu üzerinde çeşitli  araştırmalar yapılmakta ayrıca hindilerin bölge çiftçisine tanıtımı  gerçekleştirilmektedir. Bu konuda bölümümüzün araştırmacıları bölge çiftçisine öncülük etmekte ve belirli zaman aralıklarında çiftçi eğitim seminerleri düzenlemektedir.

İlk kez yöremize getirilip yöre halkına tanıtımı yapılan beyaz Kanada Irkı Hindileri; Civciv döneminden pazara sunuma kadar tüm yetiştirme ve kesim işlemleri bölümümüz Araştırma ve Uygulama Çiftliğinde yapılmaktadır. Bu hindilerin canlı ağırlıkları 33 kg’a kadar ulaşmaktadır. Beyaz Hindilerde çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Yapılan bu çalışmalar bir yandan konu hakkındaki bilim / bilgi düzeyini artırırken diğer taraftan gerek üniversitemize ve gerekse ülkemize katma değer kazandırmaktadır. Öğrencilerimiz için de uygulama alanında önemli imkan oluşturmaktadır. İşletmemizde şu anda 500 adet ergin hindi bulunmaktadır.


Araştırma ve Uygulama Çiftliğimizde hem araştırma ve hem de lisans ve  Yüksek Lisans  öğrencilerimizin eğitim  ve öğretimine yönelik olarak arılı 25 adet, arı olmayan 75 adet olmak üzere kullanılan toplam 100 adet bal arısı kovan/kolonisi mevcuttur.

  

Diğer kanatlılarla birlikte Araştırma  ve Uygulama Çiftliğimizde bıldırcın yetiştiriciliği de yapılmaktadır. Halen üzerinde 1 doktora ve 2 Yüksek Lisans çalışması yürütülen 200 m2lik alana kurulmuş olan bıldırcın ünitesinde toplam 2000 adet bıldırcın mevcuttur. Farklı araştırmalar yapılan bıldırcınlar, aynı zamanda lisans öğrencilerimizin eğitim ve öğretimine destek  amacıyla da kullanılmaktadır.

  


Kanatlı ünitemizde hindinin yanı sıra broiler ve yumurta tavukçuluğu da yapılmaktadır. Halen 418 m2 lik ve 6300 adet yetişkin piliç kapasiteli  kapalı ve doğal havalandırmalı broiler kümesine sahip olan işletmemizde şu anda 1300 adet broiler pilicimiz mevcuttur. 104 m2 kapalı ve doğal havalandırmalı yumurta tavuğu kümesinde iki bataryada toplam 600 adet ticari yumurtacı tavuk bulunmaktadır.

  
Et veriminin artırılmasına yönelik olarak yapılan farklı sıcaklık ve ışıklandırma miktarının performans üzerine etkilerinin araştırılması broiler seksiyonunda halen devam etmekte olan projelerden biridir.İşletmenin kuluçkahane ünitesi toplam 70 m2 olup, ön gelişim ve çıkım odası, civciv bekletme ve tasnif odası, personel odası  ve  lavabodan  oluşan dört  bölüme ayrılmaktadır. Kuluçkahanemizde üç  adet (bir adet ön gelişim, bir  adet çıkım ve  bir adet hem  ön gelişim  hem de çıkım işlevini gören) otomatik kuluçka  makinesi mevcuttur.
Araştırma  ve Uygulama Çiftliğimizde   95  m2 lik  kapalı alana  sahip kanatlı kesimhane ünitesi mevcuttur.  Bu kesimhanede  bir  adet altılı  kesim hunisi, iki adet kesim sehpası,  bir adet  ıslama  kazanı,  bir  adet tüy yolma  makinesi,  iki adet dinlendirme kazanı,  bir  adet soğutma  dolabı,  bir  adet  derin  dondurucu ve  bir  adet terazi mevcut  ekipmanların önemlilerini oluşturmaktadır.
Araştırmalar sonunda  hayvanlar kesimhanemizde kesilip temizlendikten  sonra Fakültemiz döner sermayesinde  satışa sunulmaktadır.
 
   

  Koyunlar üzerinde ve özellikle pazar isteği  daha yoğun olan kuzular üzerinde çeşitli  besleme araştırmaları yapılmaktadır.
Hayvanların yine hayvansal kaynaklı yemlerle beslenmesi sonucu ortaya çıkan BSE probleminde sonra bu tip yem kaynaklarının hayvan beslemede kullanılmaları mümkün olmamaktadır. Anabilim  dalımız araştırmacıları tarafından özellikle ruminantların beslenmesinde hayvansal kaynaklı yemlere  alternatif olabilecek yem bitkilerinin belirlenmesi  yönünde araştırmalar devam etmektedir.   Yabani formdaki bitkiler üzerinde yapılan ilk  çalışmalarda  özellikle protein içeriği açısından oldukça umut verici sonuçlar elde edilmiştir.Bölümümüz Araştırma ve Uygulama çiftliğinde bir dönem keçicilik ünitesi oluşturulmuş, Çukurova Üniversitesinden getirilen Toros Alacası 10 baş keçi ile 2 teke ile sürü kurulmuş, 58 başlık bir varlığa ulaşan sürü; ekonomik nedenlerle elden çıkarılarak, araştırma süresince elde tutulup deneme sonunda satış şeklinde bir yöntem izlenmesi tercih edilmiştir.
YEMLER VE HAYVAN BESLEME ANABİLİM DALI

(  Hazırlanıyor. . .  )

BİYOMETRİ VE GENETİK ANABİLİM DALI

Bölümümüzün “Biyometri ve Genetik Anabilim Dalı” 3 Profesör, 1 Doçent öğretim üyesi ile hizmet vermektedir BİGEM Laboratuvarımızda  hayvansal biyoteknoloji konusunda başarılı çalışmalar devam etmektedir. Bu laboratuvarın alt yapısı TÜBİTAK, DPT, TAGEM, KSÜ-BAP gibi farklı kuruluşlar tarafından desteklenen projeler ile oldukça güçlü bir konuma getirilmiştir.
          Bölgemiz küçükbaş ruminantlarında rDNA polimorfizminin belirlenmesi,
          Sakız koyunlarında çoğuzluğa neden olan genlerin karakterizasyonu,
          Denizli ve Gerze tavuk ırklarımızda farklı mt-DNA bölgelerinin analizi;
          . . . . .
Gibi çalışmalar sürdürülmektedir.

Silajın dominant mikroorganizma grubu olan laktik asit bakterilerine fibrolitik özellik kazandırmak  amacıyla anaerobik fungusların selülolitik ve hemiselülolitik enzimlerini  kodlayan genlerin bu bakterilere aktarılması ve dolayısıyla düşük kaliteli kaba yemlerin silolama esnasında ön muameleye tabi tutulmaları laboratuarımızda başarıyla sonuçlandırılmış projeler arasındadır.

  

Silaj  yapımındaki hayati rollerinin  yanı sıra laktik asit bakterilerinin süt ürünlerine kazandırdıkları aromanın modifikasyonu çalışmaları laboratuarımızda Gıda Mühendisliği ile  ortak olarak yürüttüğümüz çalışmalar arasında  yer almaktadır.
Laboratuvarımız oldukça geniş bir rumen fungusu kültür koleksiyonuna sahiptir. Rumenin bu önemli mikrobiyal grubunun gerek filogenetik yapısı ve gerekse üretmiş oldukları yüksek aktiviteli fibrolitik enzimleri laboratuvar araştırma grubumuzun çalışmaları arasında yer almaktadır.  Diğer taraftan anaerobik fungusların rumen ortamında Konjuge Linoleik Asit formasyonundaki görevleri ve ilgili enzimlerini kodlayan genler de BİGEM in araştırma alanı kapsamında yer almaktadır.

ANIMAL SCIENCE DEPARTMENT  ( coming soon. . . . )